Våre pågående prosjekter:


Driftskontrakt med Troms (og Finnmark) fylkeskommune

Vi har kontrakt med fylkeskommunen som går fra 2022 til 2027, den omfatter sommer og vinterdrift av fylkeskommunale veier i Nord Troms.

dd22058c2e21873f340e23201878f4
d105ef8077858014aff5ab7efbf3e6
99647fea97c9b46cbbabb6a2c4cb63
4c23d7442acaca2cb043ceb6463e86
f285ed8f4898b81cd7a4d3d98cbba3
previous arrow
next arrow


Storstein Fergeleie

Veidrift Nord AS vant anbudet på bygging av ny oppstillingsplass og skredvoll ved Storstein Fergeleie.
Arbeidet startet opp i juni 2023 og skulle etter planen være ferdig 01.11.2023, men vinteren kom og i samråd med Troms Fylkeskommune ble vi enige om å utsette sluttføringen av arbeidet til våren 2024.

Storstein_01
Storstein_04
Storstein_02
Storstein_03
IMG_20230703_094846
IMG_20230703_095405
IMG_20230703_102336
IMG_20230802_101935
IMG_20230802_101926
IMG_20230802_094344
IMG_20230802_094334
previous arrow
next arrow

Klubbenes kaihakk og vei.

I forbindelse med bygging av Vinnelys transformatorstasjon er det behov for å få tatt på land 2 store transformatorer, som blir fraktet sjøveien. Veidrift Nord AS har hatt arbeidet med bygging av et nytt kaihakk, mudring i sjø og oppgradering av vei fra E6 til kaihakket. Dette arbeidet er gjennomført sammen med våre eierbedrifter og gode underentreprenører. Blant annet Nordasfalt AS, Silsand Maskin AS og Veidekke AS.

Arbeidet blir sluttført i juni 2024 og overlevert til byggherre.


AVSLUTTEDE PROSJEKTER:


Grunnarbeider for Statnett på nye Vinnelys transformatorstasjon

Kontrakten ble inngått i august 2022. Arbeidet startet opp i november 2022 og overlevert til Statnett i slutten av august 2023.

Vinnelys


Underentreprenør for Nordasfalt AS på Gapperoselva og Joselva bruer

Vi har all grunnarbeider samt bygging av nye veitraseer i tilknytning til bruene.
Oppstart i Oktober 2022, med ferdigstillelse i August 2023