Veidrift Nord AS ble stiftet 25.06.2021 av RMT AS, SMB AS, S/G Strandheim AS og Drift og Service Nord AS.

Vår visjon er; – Vi skal levere i verdensklasse.

OPPDRAG

Vi utfører alt innen anlegg og transport, og skal være blant de mest konkurransedyktige anleggsselskap i Nord-Norge.

Sammen har vi lang erfaring innen anlegg og transport, og kjenner godt til utfordringene med det nordnorske klimaet.

HMS

HMS-arbeid er en integrert del av den daglige driften hvor alle tar ansvar for å jobbe trygt, og vi tar vare på hverandre. Vi jobber målrettet og systematisk for å hindre skader i vår arbeidshverdag, og i å skape trygge arbeidsplasser.

Vårt mål er at alle skal komme seg trygt hjem.

KJERNEVERDIER

Vi behandler både kunder og medarbeidere på en respektfull måte.

Vi skal være pålitelige med at våre ansatte følger opp forpliktelser som er gitt mot våre kunder.

Vi skal være resultatorientert og har som mål å gjennomføre avtalte oppdrag på riktig måte og til rett tid.