VÅRE TJENESTER

ANLEGG
ANLEGG

Nybygg eller restaurering - Vi er klar for alle oppdrag

TRANSPORT
TRANSPORT

Vi utfører transporttjenester i inn- og utland

PÅGÅENDE PROSJEKTER

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Vi har driftskontrakt som går fra 2022 til 2027, omfatter sommer og vinterdrift av veiene i Nord Troms

STATNETT
STATNETT

Vi har ansvaret for grunnarbeider for Vinnelys transformatorstasjon. Kontrakten ble inngått i August 2022 med ferdigstillelse i August 2023.

Nord Asfalt AS
Nord Asfalt AS

Vi er underentreprenør på Gapperoselva og Joselva bruer. Grunnarbeider samt bygging av ny vei. Oppstart i oktober 2022 med ferdigstillelse i august 2023.

Siste nytt

Veidrift Nord AS hadde det laveste tilbudet på bygging av ny oppstillingsplass ved Storstein Fergekai.